• Ваш город:
Заказать звонок

Бесплатные звонки:

0 800 301 201
Звонки принимаем

пн-пт: 10:00 - 18:00

Договор оферты

Цей Договір є публічним договором – договором публічної оферти, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). За повної згоди з цим Договором покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставки товару. Даний Договір є угодою між Фізичною особою – підприємцем Ковальовою Юлією Сергіївною (м.Дніпро, пр-т О.Поля, 60, mebel.decart@gmail.com), яка реалізує товари торговельної марки «DecArt» (далі за текстом – «Продавець») та будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг інтернет-магазину, яка надалі іменується "Покупець" (далі – «Покупець»), що включає всі істотні умови організації купівлі - продаж дистанційним способом (тобто через сайт). Умови цього Договору регулюють взаємовідносини Продавця та Покупця та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 р. Правилами роздрібної торгівлі непродовольчими товарами, затвердженими наказом Міністерства економіки України № 104 від 19 квітня 2007 року. Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" та відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

  1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 та гол. 63 Цивільного кодексу України) та містить усі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через сайт.

1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним та беззаперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти сайту факт натисканням на посилання «Оформити замовлення», «Розмістити замовлення» або «Купити в 1 клік та оплати замовлення у розмірі 100% на умовах цієї угоди.

  1.3. Публічна оферта також прийнята під час реєстрації Покупця на сайті.

  1.4. Укладаючи Договір, Покупець підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також у разі, якщо Покупець є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору Покупець підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Покупця як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

  2. Терміни та визначення

  2.1. "Магазин" - сайт продавця («http://decart.ua/»), створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі - продажу на підставі ознайомлення Покупця із запропонованим Продавцем описом Товару на фотознімках, за допомогою мережі Інтернет, що виключає можливість безпосереднього ознайомлення Покупця з товаром – дистанційним способом продажу товару.

  2.2. "Товар" - перелік найменувань асортименту, представлений на сайті.

  2.3. "Персональні дані" - будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, або до особи, що визначається.

2.4. "Суттєвий недолік Товару" - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з наступних ознак : а) він взагалі не може бути усунений; б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів; в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

  3. Предмет договору

  3.1. Магазин зобов'язується передати у власність Покупцю товар, а Покупець зобов'язується сплатити та прийняти товар на умовах цього договору.

  3.2. Цей договір регулює купівлю-продаж на сайті, зокрема: а) добровільний вибір Покупцем товарів; б) самостійне оформлення Покупцем замовлення на сайті; в) оплата Покупцем замовлення, оформленого на сайті; г) виконання та передача замовлення Покупцю у власність на умовах цього договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює замовлення онлайн на сайті або за допомогою телефонних засобів зв'язку за контактами, вказаними на сайті.

  5. Вартість та порядок оплати товару

5.1. Повна вартість товару вказується на сторінках сайту продавця.

  5.2. Ціни на Товари та послуги можуть змінюватись в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах на сайті. Продавець не може змінювати ціну для конкретного Покупця, якщо той вже прийняв умови Продавця і здійснив у встановленому цим договором порядку оплату товарів (послуг).

5.3. Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочих днів (у розмірі 100% передоплати) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначеного у рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

6. Доставка замовлення

 6.1. Доставка товару Покупцеві відбувається після надходження від Покупця 100% оплати за виставленим рахунком.

 6.2. Доставка товару виконується силами продавця чи транспортної компанії (перевізником) за рахунок Покупця. Загальний термін доставки не може перевищувати 30 днів.

 6.3. Вартість доставки на сайті не вказується, оскільки залежить від чинних тарифів транспортної компанії (перевізника).

6.4. При замовленні оптових партій терміни та методи доставки узгоджуються окремо в кожному конкретному випадку.

 6.5. Продавець несе відповідальності за термін доставки замовлення, оскільки вони залежать від дій третіх осіб (перевізників).

6.6. Оплата вартості доставки здійснюється Покупцем Компанії-перевізнику самостійно при отриманні товару. Точна вартість доставки визначається компанією-перевізником.

7. Ця категорія товарів поверненню чи обміну не підлягає, відповідно до Закону України «Про захист споживачів».

8. Права та обов'язки сторін

8.1. Покупець зобов'язаний: а) ознайомитись з інформацією про товар, що розміщена на сайті продавця; б) самостійно оформити замовлення на сайті; в) своєчасно сплатити та отримати замовлення у Перевізника на умовах цього договору; г) при отриманні товару у перевізника переконатися у його цілісності та комплектності. При неповній комплектації – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати співробітник перевізника.

8.2. Покупець має право вимагати від магазину дотримання умов цього договору.

8.3. Магазин зобов'язаний: а) дотримуватись умов цього договору; б) передати Покупцеві товар відповідно до обраного зразка, розташованого на сайті, оформленого замовленням та умовами цього договору; в) магазин не несе відповідальності, не може виступати як відповідач у суді і не відшкодовує збитки, що виникли у Покупця через дії або бездіяльність третіх осіб.

8.4. Магазин має право: а) в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

9. Порядок прийняття товару Покупцем

 9.1. При отриманні Товару на складі перевізника, від кур'єра чи продавця, покупець зобов'язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо переконатися у належному зовнішньому стані Товару (відсутності механічних пошкоджень) та повноті його комплектності.

9.2. У разі наявності хоча б одного з наведених у п.9.1. Договору недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати їх у складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника або Продавця. Протягом 1 (одного) дня з моменту підписання Акту Покупець зобов'язаний повідомити менеджеру (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на товар) про виявлені недоліки та домовитися про заміну товару.

 9.3. Сторони погодили, що у разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару у належному стані та у повній комплектності.

10. Відповідальність сторін

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у порядку, передбаченому цим Договором та чинним законодавством України. Претензії Покупця надсилаються на адресу м.Дніпро, пр-т О.Поля, 60 /електрону адресу Продавця mebel.decart@gmail.com.

10.2. У разі обставин непереборної сили сторони звільняються від виконання умов цього Договору. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Договору розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, що виключають або об'єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити та запобігти розумним заходам.

10.3. Сторона, яка посилається на дію обставин непереборної сили, повинна протягом п'яти календарних днів письмово електронною поштою повідомити іншу сторону про настання таких обставин.

10.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором триває понад п'ять місяців, кожна Сторона має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

10.5. Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

11. Інші умови

11.1. Магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни до цього Договору з попередньою публікацією його на сайті "http://decart.ua/"

11.2. Магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через Інтернет. 11.3. Магазин не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Покупцем під час оформлення замовлення.

11.4. Покупець несе відповідальність за достовірність зазначеної під час оформлення замовлення інформації.

11.5. Оплата Покупцем оформленого в Інтернет-магазині замовлення означає повну згоду Покупця з умовами Договору купівлі-продажу (публічної оферти магазину) та є датою укладання Договору купівлі-продажу між Продавцем та Покупцем.

 11.6. Використання ресурсу Магазину для перегляду товару, а також для оформлення замовлення для Покупця є безоплатним.

11.7. Інформація, що надається Покупцем, є конфіденційною. Магазин використовує інформацію про Покупця виключно з метою функціонування магазину (відправлення повідомлення Покупцю про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень тощо).

11.8. Власним акцептом Договору або реєстрацією на сайті «http://decart.ua/» (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Продавця «Контрагенти» з метою: дані, які стають відомими продавцю використовуватися в комерційних цілях, у тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, передача телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації  про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину .Для цілей, передбачених цим пунктом, Продавець має право надсилати листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також надсилати SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті номер.

11.9. Покупець надає продавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані до баз даних Покупця (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потребою). Покупець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

11.10. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши її на поштову чи електронну адресу.

 12. Строк дії цього договору

12.1. Цей договір набирає чинності з дня оформлення замовлення або реєстрації на сайті http://decart.ua/ і діє до виконання всіх умов договору.